Zašto odabrati Poduzetničku zonu Ogulin?

Radovi u Poduzetničkoj zoni Ogulin

Poduzetnička zona Ogulin je idealno zemljopisno i prometno smještena u samom centru Republike Hrvatske.

Dobru prometnu povezanost zone čini položaj uz sam izlaz sa autoceste A1 Zagreb – Split, magistralnu željezničku prugu Zagreb - Rijeka te mala udaljenosti od glavnih gospodarskih, političkih i prometnih središta Republike Hrvatske i susjednih zemalja.

Zona je prostorno smještena na ravničarskom zemljištu koje je dobro infrastrukturno opremljeno. Zemljište koje se nudi na prodaju površine je od 3000 m2 do 165500 m2 i opremljeno je cestovnom, vodovodnom i infrastrukturom elektroopskrbe.

Cijena zemljišta iznosi 8,00 Eura za 1 m2 uz mogućnost obročne otplate.

Predviđena je dodatna olakšica za investitore i poticaj za zapošljavanje radnika sa područja nadležnosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Ispostave u Ogulinu u vidu beskamatnog povrata dijela kupoprodajne cijene, ovisno o broju novozaposlenih radnika na području poduzetničke zone u novootvorenim proizvodnim i drugim pogonima u poduzetničkoj zoni.

Za investitore gradnje proizvodnih i drugih pogona u poduzetničkoj zoni predviđeno je oslobađanje od plaćanja propisanog komunalnog doprinosa u cijelosti i umanjenje plaćanja propisane komunalne naknade.

Blizina Grada Ogulina sa svim ljudskim i gospodarskim potencijalom te razvijenim društvenim i urbanim standardima predstavlja značajan doprinos vašem i našem projektu.

Udaljenost od većih gradova

Karta Republike Hrvatske

Tražilica:

Novosti:

19. 09. 2013. - Potpisan ugovor o kupoprodaji nekretnina

U Uredu gradonačelnika Ogulina gosp. Jure Turkovića potpisan je 18. rujna 2013. Ugovor o kupoprodaji nekretnina u Poduzetničkoj zoni Ogulin, između Grada Ogulina i firme Plinacro d.o.o. Zagreb.  

Odlukom Gradskog vijeća Grada Ogulina od 20. studenog 2012. godine prihvaćena je Ponuda kupca Plinacro d.o.o. za zemljišne parcele privremenih oznaka Z – 31 i Z – 32, ukupne površine 7.120 m2 u vrijednosti 56.960 EUR-a.


 
Kupoprodajna cijena je plativa u kunskoj protuvrijednosti prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan plaćanja cjelokupnog iznosa u roku od 60 dana od zaključenja Ugovora.
 Potpisan ugovor o kupoprodaji nekretnina.
 

Plinacro d.o.o. Zagreb je operator transportnog sustava prirodnog plina u 100 % vlasništvu Republike Hrvatske i namjerava osnovati poslovnu jedinicu sa sjedištem u Ogulinu. Investitor namjerava radi izgradnje i održavanja plinovodnog sustava Like i Dalmacije izgraditi poslovni objekt sa radioničkim, uredskim i skladišnim prostorom za opremu i vozila te planira zapošljavanje 8 – 10 djelatnika. Kako je ranije proveden geodetski elaborat parcelacije u katastru i vlasničkim knjigama u tijeku je izrada projektne dokumentacije za ishođenje lokacijske i građevinske dozvole, a potom slijedi brza izgradnja planiranih sadržaja. 

Reference:

Poduzeća koja već rade u poduzetničkoj zoni

Semmelrock

Og Grafika