Važni dokumenti

Urbanistički plan uređenja Zone poslovne namjene izradio je Urbanistički zavod Grada Zagreba temeljem Prostornog plana uređenja Grada Ogulina. Obuhvat Urbanističkog plana uključuje prostor od 98 ha s jasno definiranim zonama isključive namjene, a temeljem analize prostornih i prometnih karakteristika. Istim dokumentom određena je kategorizacija prometnica, uvjeti izgradnje te cijela infrastrukturna mreža s komunalnim sadržajima.


Gospodarske djelatnosti u zoni nisu ograničene ali prednost imaju programi koji najbolje iskorištavaju prirodne i ljudske resurse sa ekološki neštetljivim tehnologijama, visoke ekonomske i energetske učinkovitosti.


Ostale informacije nalaze se na našim stranicama u objavljenim dokumentima, a za sve detaljne informacije molimo da nam se obratite upitom ili neposrednom posjetom.

 

Urbanistički plan:

Uvodni dio.pdf
Tekstualni dio.pdf
Grafički dio.pdf

Cijeli Urbanistički plan.pdf
Prve izmjene i dopune UPU-6

 

Javna nabava:

 

Registar ugovora o javnoj nabavi

 

Objava vezana uz sukob interesa


Novosti

Tražilica:

Reference:

Poduzeća koja već rade u poduzetničkoj zoni

Semmelrock

Og Grafika